Fra ingenting til alting

Det skal være elitært, effektivt, lønsomt og business as usual, pakket ind i snakken om innovation, nytænkning og storhed. Men, men, men – hvorfor opstår det, i det store hele, stort set aldrig.

Få en helt anden vinkel i her!

Alt det udenfor normen
Alt for ofte får vi bygget en hverdag op, som fraholder os fra at se og indse reel storhed. Vi står i kø for at kritisere nytænkerne, eller det der falder udenfor normerne, for senere, når folk er lykkedes med deres skæve projekter, at rose dem og indskrive os selv i andres historie. Og ja, det gælder nok også dig!

Reddet af omstændighederne
Psykologi og økonomi adskilles, og vi fortæller os selv at modeller, logik og steril management kan simplificere verden ind i en størrelse, som vi forstår og kan kontrollere. ”Hvorfor-gør-du-ikke-bare” snakken intensiveres. Vi lukker os for input, der siger noget andet end det vi allerede har tænkt, og snakken om udvikling bliver ved snakken. Når vi rykker os, for langt de fleste, er det omstændighederne der tvinger os, for senere at fortælle anekdoter om, hvordan vi selv generede denne bevægelse.

Hjernen, er den verdens mest forældede computer?
Men det værste af det hele er, at graden af selverkendelse er faldende.  Vi forveksler mod med et sind stivnet i frygt, og vi fortæller os selv og hinanden, at menneskets hjernemæssige udvikling har været stagneret i årtusinder – så derfor er vi retfærdiggjort. Livet mødes med sort/hvid brillerne – vi er smerte eller nydelsesmotiverede…. GO!

Livet er stort
Men mulighederne, verden og livet er stort! Er ”man” blevet en lille smule ældre en 20 år, så er det ved at gå op for en, at livet i virkeligheden kan være ret kompliceret.  Har ”man” arbejdet mere end 3 måneder med at sælge på telefonen, er det ved at gå op for en, at salg er langt mere end ”hvorfor-gør-du-ikke-bare” realiteterne. Jeg kunne blive ved.

Var det Jesus?
Pointen er, at alting ligger i ingenting. Og hvad betyder det så i praksis?  Lad mig starte helt og aldeles lavpraktisk. Hvilken fest er bedst; den du hidser dig op til, eller den hvor du overvejer at melde afbud? Ofte den sidste! Jeg tror det er Jesus, der tilskrives at have sagt, at det menneske der rammer de nederste dybder også er det, der kan svinge sig til de højeste tinder.

Accepten af egen uvidenhed
Ofte er det den stille idé, der rummer de store muligheder. Den lille melodi der rammer de største følelser, og den der kommer fra de mindste kår, der optjener størst rigdom. Din storhed ligger ofte lige under din sårbarhed. Dine muligheder opstår ofte i takt med erkendelsen af dine begrænsninger. Din indsigt opstår ofte i forbindelse med accepten af egen uvidenhed. Din skønhed ligger ofte bagved erkendelsen af egne skyggesider. Livet er IKKE simpelt, psyken er IKKE simpel – og af netop denne grund, ligger verden åben for dine fødder.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *