Vi lever i en ”X-faktortid”. En tid hvor den, sagt lidt unuanceret, der kan underholde og performe her og nu er vinderen, der ”tager det hele”. Det handler om at være karismatisk, veltalende og betagende, mere end det handler om integritet, kompetencer og indsigt.

Under karismatisk, veltalende og betagende kan forefindes hvad som helst, hvorimod integritet i sin natur kun peger i én retning.

  • Hvad har det med business at gøre?
  • Og hvorfor er det her afgørende for dig?

Det redegør jeg for her.

De ”gode” gamle dage

I ”gamle dage” talte de gejstlige Latin. Et sprog som 90% af tilhørerne ikke forstod et pip af. De gejstlige var ikke kun de uforståelige åndelige frontløbere, de var også en ufravigelig del af magteliten. Men alt det her handlede reelt hverken om Gud, Konge eller fædreland – det handlede om menneskets psykologiske natur. En natur som i dag, lige her og nu, også styrer enhver virksomheds livsgrundlag.

Realiteterne, dem som du og jeg lever af

Uanset hvilken branche du er i. Uanset hvem dine kunder er. Uanset om du arbejder for det private eller det offentlige – så er fundamentet for succes transaktioner. Du tilbyder dit marked et eller andet, som markedet gerne vil betale for, og derfor udløser en transaktion – en udveksling. Udvekslinger og transaktioner drives af menneskets psykologi, som derfor er en afgørende og gennemgribende faktor, når vi søger at fastholde og øge vores resultater.

De gejstlige kunne kun slippe afsted med deres løgn og Latin, fordi ”kunderne” tillod det. Og grunden til at kunderne tillod det, var deres menneskelige naturlige psykologi. Grunden til at ”X-faktor” personligheden/virksomheden i dag kan slippe afsted med sin løgn og Latin (for nu) er, at kundernes menneskelige psykologi tillader det. Men ganske som de gejstlige mistede deres fodfæste på magtens tinder (Indflydelse), vil den samme bevægelse ramme nutidens og fremtidens tendenser.

Tendenser der er døende

Tendenser dør, når alle følger dem. Så simpelt kan det siges. Når noget er blevet en trend, er værdien allerede nedadgående. Værdien er størst, imens trenden endnu ikke er en trend. Når alle gør det samme, begynder kurven for indsats at gå op, og kurven for resultaterne heraf går ned. Når alle i bund og grund sælger den samme smartphone, bliver det sværere at tjene penge på salget.

Det er menneskets grundlæggende psykologiske natur, der ligger til grund herfor.

Ofte går vi som virksomheder i ”Q1 panik” (Eller 2, 3 og 4). Der skal skabes resultater nu, og vi skruer på nogle dynamikker, der kan sikre resultater her og nu. Men det er lappeløsninger, der bygger på løgn og latin – altså en reelt uforståelig retorik og en selvfortælling, der fremstiller os selv på usandt grundlag. Dette bekræftes ofte hvis vi analyserer på dem, som vi lever af at udveksle transaktioner med, deres adfærd i forhold til os.

What to do

Fordi menneskets grundlæggende psykologi er som den er, og farver alle transaktioner vi indgår i, er det mest effektive in business hele tiden at skabe små-trends. Ride på dem, indtil resten af vores marked følger med. Imens vi høster frugterne af vores små-trends-indsats, er vi allerede i gang med at skabe den næste trend.

Jeg ved godt, at dette for nogle lyder som Latin, men det er stadig sandt.

At skabe små-trends betyder ikke, at vi skal revolutionere hele virksomheden én gang om året. Dette er reelt ”kun” nødvendigt, når vi ikke har reageret i tide. I 9 ud af 10 tilfælde, hos mine kunder, samskaber vi signifikante kortsigtede resultater. Dette ved at skabe nye trends i måden produktet(erne) præsenteres på, ud imod kunderne. Måden vi møder kunderne på. Måder som andre i branchen ikke kan nå at kopiere. Imens bygger vi 2 – 3 andre trends, som cementerer usædvanlige resultater på den lidt længere bane.

Konklusion

Så løgn og Latin er løgnen vi fortæller os selv, der skaber en, for vores kunder, uforståelig retorik og kommunikation.

Det er løgnen Nokia fortalte sig selv, da de erklærede at kunderne: ”Elsker vores menuer” og at ”IPhone’en er blot en forbigående gemik”. Det var måske pakket ind i karisma, betagelsen af fordoms succes og en veltalende CEO? Alligevel blev denne løgn til ”latin’en”, som i kundernes øre lød noget i retning af: ”Nokias idéer er vigtigere end dine ønsker, og du er lidt fat-svag, hvis ikke du er enig med os”. Denne retorik giver ikke mening, når du beder mig om at indgå i transaktioner med ”dig”. Transaktioner, det kan du godt glemme. Du er ude af integritet når du postulerer, at Nokia is connecting people. Du har hovedet begravet i dine egne forestillinger.

Dette måtte Nokia sande på den konsekvente måde.

Hverdag ser jeg virksomheder, som ikke selv ser, at de er på en nedagående kurve. Hverdag ser jeg den umådelige værdi i, at vi som virksomheder udfordrer vores egen løgn og latin.

Christian Campbell

Share Button