Martin Ohmann

Opgave
Martin Ohmann har deltaget i et uddannelsesforløb.

Resultat
Læs mere meget om uddannelse i relationer her

“Nogle gange har man brug for at få omstillet ens handlemønstre for at kunne finde en frugtbar retning i ens professionelle/personlige liv. Dette gav Christian mig mulighed for ved hjælp af en god mængde provokation og tålmodighed. Med sig havde Christian hertil nogle utroligt intuitive og brugbare redskaber jeg nu kan bruge til at forstå mine og andres handlinger ud fra. Mit konkrete udbytte efter fem kursusdage med Christian er at jeg i langt højere grad føler mig i stand til at kunne styre mine handlemønstre i en bevidst retning, i stedet for at lade mig været styret af ureflekteret rutiner!”