Nordicom

Opgave
Effektivisere og optimere byggeledelse.

Ydelse
Træning, Face-2-Face, provokation, kommunikation og proces.

Resultat
Klart optimeret økonomi på projektet.

Beskrivelse
En udfordrende “dans” om tankesæt, kommunikation, kultur og personlige kompetencer. Træninger i gruppen. Face-2-Face for individet. Strategi og sparring.

Fakta om Nordicom
Nordicom har i den grad været i et omskifteligt gear fra 2007 og indtil nu. Nordicom er gået fra at bygge og sælge ejendomme, til i højere grad at udleje og administrere ejendomme. Nordicom beskriver sig selv som et ejendomsselskab med en større ejendomsportefølje i Storkøbenhavn og udvalgte provinsbyer. Selskabet er stiftet i 1989, og har været børsnoteret siden 1990.

Rettig omhu
Kriser kalder på ny adfærd, nye visioner og usædvanligt mod. Rettidig omhu er et nøglebegreb, som mange tager i munden, men som under pres kan udeblive i adfærd. Som stor spiller i branchen, med en virksomhedsværdi på 4-5 milliarder, ville arrogance avlet på succes ikke være udsædvanlig, og derved resultere i for sen reaktion på omskifteligheder.

Men ikke hos Nordicom.

Sin egen kultur og jargon
Det var en 100% business unusual, da top ledelsen flettede byggeledelsen på et kæmpe projekt og mig sammen. Visionen var fuldstændig klar; en krise var på vej, det ville ændre omstændighederne for salg af projektet, når det var afsluttet, så det skulle gennemføres på en ny og anderledes måde. Enhver branche har sin egen kultur og jargon. Sin egen logik og sin eget perspektiv på ”verden”.

Provokationen: Selvom I har en imponerende faglighed, er det jo ikke sikkert I allerede har de kompetencer, som bliver forskellen på succes og fiasko de næste par år!? Byggeledelsen og jeg tog en solid, udfordrende og seriøs proces, der resulterede i bl.a. en usædvanlig god økonomi på sådan en type projekt.

Sådan blev det gjort
Metoden var at en solid blanding af strategi, træning, personlig face-2-face og business unusual tankegang.